tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm

Tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc Viền Áo Vàng 30-40-50cm DS-040

Bình chọn

Mã sản phẩm: DS-040

Giá Liên hệ

Kích thước:

  • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.000.000 VNĐ
  • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
  • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 5.000.000 VNĐ

0939194468 Gọi điện thoại 0939194468 Tư vấn Zalo


Chi tiết sản phẩm

Tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc Viền Áo Vàng 30-40-50cm DS-040

tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm
tượng Phật Dược Sư Xanh Ngọc 30-4-50cm

Đánh Giá Sản Phẩm

Chat Zalo
Gọi điện ngay