Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát đại từ, đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng rãi. Đại nguyện của Ngài là tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật. Trải qua muôn ngàn số kiếp, đã có không biết bao nhiêu chúng sinh đã chứng quả thành Phật. Riêng chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát vì lòng đại từ đại bi tha thiết vô tận cứu độ chúng sinh nên vẫn chưa thành Phật. Cũng do lời đại nguyện của Ngài mà Đức Thế Tôn đã phong Ngài làm giáo chủ cõi U Minh. Cứu độ các linh hồn tội lỗi đang bị đọa ở U Minh Địa Giới (cõi Diêm Vương Phù Đề).
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày được thờ cúng rộng rãi. Không chỉ tại các ngôi chùa mà nhiều gia đình còn thỉnh tượng Ngài về thờ tại gia. Có rất nhiều chất liệu có thể tạo lên một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp, tôn kính. Xong “Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá” nhận được sự quan tâm của nhiều người nhất. Bởi đá là món quà từ thiên nhiên, những bức tượng được tạo lên từ đá được làm rất tỉ mỉ, tinh tế. Tượng Địa Tặng bằng đá rất bền, đẹp, sống động, có hồn toát lên được vẻ từ bi, trang nghiêm thoát tục của nhà Phật. Qua đó giúp cho người chiêm bái sinh tâm hoan hỉ mà thành tâm phụng lễ.
Rước Tài Lộc xin giới thiệu tới quý khách hàng Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá đẹp nhất hiện nay có sẵn tại kho hàng của chúng tôi.

Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá

Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
 Rước tài Lộc mời quý khách tham khảo: Cách thỉnh tượng Phật về thờ tại gia chuẩn nhất

Tìm hiểu về Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa. Ngài được biết tới bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luôn hồi. Từ thời kỳ sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, cho tới khi Đức Di Lặc hạ sinh. Nếu địa ngục chưa trống rỗng, Ngài nguyện không chứng quả thành Phật. Ngài còn được coi là vị Bồ tát hộ mệnh cho trẻ em cũng như bảo vệ các vong linh trẻ em và bào thai chết yểu.
Hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát được khắc họa đứng trên đài sen hoặc ngồi trên đài sen do Đề Thính đỡ. Đề Thính là một loại linh thú rất đặc biệt, nó có khả năng nghe thấy mọi thứ trong Tam Thế. Giúp cho Địa Tạng Vương Bồ Tát phân biệt được thật giả, đúng sai.
Địa Tạng Vương Bồ Tát Được mô tả trong hình tướng là một vị Tỳ Kheo trọc đầu. Đầu đội mũ thất Phật, người mặc áo cà sa đỏ. Tay trái Ngài cầm viên ngọc như ý, tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm. Tay phải Ngài cầm tích trượng để mở cửa địa ngục.
Tên gọi Địa Tạng Vương Bồ Tát được phiên âm từ tiếng Phạn. Danh xưng này của Ngài toát lên lòng từ bi và nguyện lực vững vàng trên con đường tu Phật của Ngài. “Địa” là dày chắc, “Tạng” là đủ chứa, “Địa Tạng” là sâu dày, đủ chứa muôn vàn khổ đau của chúng sinh. Ngài mong muốn hóa độ chúng sinh và đưa con người thoát khỏi bể khổ địa ngục.
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá

Một số tiền kiếp và đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong nhiều tiền kiếp của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có bốn tiền kiếp và đại nguyện của Ngài được nhiều tài liệu ghi lại như sau:

Địa Tạng Vương Bồ Tát tiền kiếp là một vị trưởng giả

Trong vô lượng kiếp về trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị trưởng giả. Nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ cùng sự chỉ dạy của Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lại.
Vị trưởng giả này đã phát đại nguyện: “Từ nay đến tận đời vị lại, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện. Làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả“.

Địa Tạng Vương Bồ Tát tiền kiếp là một nữ tử tên Mục Kiều Liên

Trong vô số kiếp trước, thời Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một người nữ tên Mục Kiều Liên, sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn. Mục Kiều Liên là người có nhiều phước đức, nhưng mẹ của cô là bà Thanh Đề lại mang nhiều sát nghiệp.
Khi bà Thanh Đề chết đi bị đọa vào địa ngục, chịu đủ mọi trừng phạt đau đớn, không thể siêu thoát. Là người con hiếu thảo, Mục Kiều Liên rất thương nhớ mẹ.
Cô đã làm vô lượng điều lành, đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Đức Phật đã chỉ cho cô một con đường đó là vào ngày rằng tháng 7, cô hãy cùng Chư Tăng tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện và hộ niệm cho cửu huyền thất tổ và mẹ cô. Mục kiều Liên làm theo, nhờ các công đức chí thành ấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đã cho cô biết là mẹ cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và được vãn sinh về cõi trời.
Vô cùng hoan hỉ trước tin ấy, Mục Kiều Liên đứng trước Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đã phát đại nguyên: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai. Những chúng sinh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chướng làm cho chúng đó được giải thoát. Bao giờ địa ngục hết chúng sinh lần than mới thành Phật”.
Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Bằng Đá

Địa Tạng Vương Bồ Tát tiền kiếp là một vị vua

Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thủa Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị vua rất từ bi và thương dân như con. Nhưng chúng sinh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp.

Vị vua hiền đức này đã phát đại nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề. Thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.”

Địa Tạng Vương Bồ Tát tiền kiếp là một hiếu nữ tên Quang Mục

Tiền kiếp

Trong vô lượng kiếp về quá khứ, thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một hiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp.

Khi mẹ của Quang Mục qua đời, nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ có thoát khỏi tội khổ hay không. Quang Mục tạo nhiều công đức mong hồi hướng cho mẹ. Nhờ phước duyên cúng dường một vị A La Hán, Vị này thấy tấm lòng lương thiện và sự cầu khẩn thiêt của nàng. Liền dùng cơ phương tiện khuyên nhủ nàng rằng: “Ngươi nên chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục. Và phát tâm đắp vẽ sơn thếp hình tượng của Phật mà thờ. Thì ngày sau nhờ cái công đức đó mà kẻ còn sống đặng thêm sự lợi ích. Và người mất rồi lại khỏi sự khốn nạn, hai đàng đều nhờ phần phước báu tất cả.

Quang Mục liền bán hết thảy những đồ nữ trang, lấy hết tiền mướn người tạo tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Và mua sơn thếp mà cúng dường như tỏ dấu yêu cầu đến Phật, đặng nhờ ơn cứu độ cho từ thân.

Một thời gian sau, vị A La Hán này đã cho Quang Mục biết rằng mẹ nàng đã thoát khỏi cảnh địa ngục sinh vào cõi người. Nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại chết yểu.

Phát đại nguyện

Vì lòng thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã đối trước Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp. Trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo. Tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo đại ngục – súc sinh – ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.

Quang Mục vừa phát đại nguyện xong thì mười phương thế giới chấn động. Trên không trung bỗ nhiên phát ra tiếng nói của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lại rằng: “Ngươi quả thật là người từ bi, đại hiếu. Vì thân mẫu mà phát đại nguyện như thế. Mẹ của ngươi đến mười ba tuổi thì qua đời. Khi xả bỏ thân này được sinh làm người Phạm Chí, sống lâu trăm tuổi. Sau khi hết báo thân ấy sẽ sinh về cõi nước Vô Ưu, thọ mạng lâu dài không thể đếm hết. Cuối cùng được thành Phật, hóa độ trời người nhiều như số cát sông Hằng vậy”. Qang Mục nghe xong hết sức vui mừng, đại nguyện càng thêm kiên cố.

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi điện ngay