tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất

Tượng Phật Di Lặc Đỏ Như Ý DLBT-060

Bình chọn

Mã sản phẩm: DLBT-060

Giá 1,800,000 VNĐ

Kích thước:

  • 12in- Cao 30cm - Giá thỉnh: 1.800.000 VNĐ
  • 16in- Cao 40cm - Giá thỉnh: 3.000.000 VNĐ
  • 19in- Cao 50cm - Giá thỉnh: 4.000.000 VNĐ
  • 26in- Cao 65cm - Giá thỉnh: 14.000.000 VNĐ

0939194468 Gọi điện thoại 0939194468 Tư vấn Zalo


Chi tiết sản phẩm

Tượng Phật Di Lặc Đỏ Như Ý DLBT-060

tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc đỏ gánh như ý đẹp nhất

Đánh Giá Sản Phẩm

Chat Zalo
Gọi điện ngay