tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá

Tượng Bổn Sư Thích Ca đá đỏ phủ bóng ngồi kiết già trên đá TC-027

Bình chọn

Mã sản phẩm: TC-027

Giá 3,000,000 VNĐ

Kích thước: 

  • Cao 30cm – Giá thỉnh: 3.000.000 VNĐ (Ngang 28cm x sâu 16cm)
  • Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.500.000 VNĐ (Ngang 38cm x sâu 20cm)
  • Cao 50cm – Giá thỉnh: 6.100.000 VNĐ (Ngang 47cm x sâu 22cm)

0939194468 Gọi điện thoại 0939194468 Tư vấn Zalo


Chi tiết sản phẩm

Tượng Bổn Sư Thích Ca đá đỏ phủ bóng ngồi kiết già trên đá TC-027

tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá
tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng bột đá đỏ ngồi kiết già trên đá

Đánh Giá Sản Phẩm

Chat Zalo
Gọi điện ngay